پیام رسان سازمانی ویگپ

پیام رسان سازمانی ویگپ

استفاده از ویگپ به عنوان یک برنامه پیام رسان در سازمان ها: مزایای سادگی و روانی در استفاده و ارتباطات سریع و آسان بین کارمندان.

quote

در حال حاضر برای ارتباط بین بخش های مختلف یک سازمان، از نرم افزار های مختلفی استفاده می شود. مانند اتوماسیون های اداری که ممکن است آموزش یک سازمان بر اساس یادگیری آن نرم افزار ماهها زمان ببرد و در نهایت در سازمان رضایتی حاصل نشود  ولی با توجه به سادگی و راحتی استفاده از برنامه های پیام رسان و رشد روز افزون آن ها، ممکن است که بسیاری از سازمان ها از این برنامه ها به عنوان یک ابزار ارتباطی داخلی استفاده کنند. با این حال، با توجه به ساختار سازمانی ممکن است برخی از سازمان ها در استفاده از این برنامه ها با مشکلاتی مواجه شوند.

از طرفی، ویگپ به دلیل سادگی و روانی که در استفاده از آن وجود دارد، می تواند به راحتی در سازمان ها پیاده سازی شود. همچنین، با توجه به شباهت تجربه کاربری، کارمندان به راحتی و با سرعت می توانند با این نرم افزار ارتباط برقرار کنند. این امر به تعالی سازمانی کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین، استفاده از ویگپ به عنوان یک برنامه پیام رسان در سازمان ها پیشنهاد می شود.